Polyamid, Silon, Ertalon, Textilit a další...

  • VM Plast
  • VM Plast
  • VM Plast
  • VM Plast
  • VM Plast
  • VM Plast

PET - Polyethylentereftalát, Ertalyte, Tecapet, Sustadur

Charakteristika PET, Ertalyte,Tecapet, Sustadur přírodní (bílý), černý

Hlavními vlastnosti PET P (obchodní názvy: Ertalyte,Tecapet,Sustadur) jsou vysoká mechanická pevnost, tuhost a tvrdost při dodržení průměrného koeficientu tření a odolnosti vůči tření. Má ještě lepší rozměrovou stálost jako polyacetaly. Je vhodný pro stysk s potravinami a díky jeho dobré odolnosti také vůči působení kyselin je vhodný pro mechanické díly v potravinářském průmyslu.

Charakteristika PET TX, Ertalyte TX světle šedý

PET TX (obchodní název: Ertalyte TX) je sloučenina na bázi polyetylen tereftalátu, v níž je rovnoměrně rozptýleno pevné mazivo. Díky specifickému složení je dosaženo zvláštní kvality, vhodné pro výrobu ložisek.PET TX má nejen vynikající odolnost proti opotřebení, ale ve srovnání s materiálem PET má dokonce ještě nižší koeficient tření a zároveň schopnost pracovat v širším rozsahu tlaků.