Polyamid, Silon, Ertalon, Textilit a další...

 • VM Plast
 • VM Plast
 • VM Plast
 • VM Plast
 • VM Plast
 • VM Plast

Polyethylen - PE 500 (PE - HMW)

Charakteristika Polyethylenu 500:

Polyetylen s molekulovou hmotností (500.000 g/mol) s dobrou kombinací tuhosti, houževnatosti a schopností tlumit mechanické rázy s odolností proti otěru a oděru. PE 500 je univerzální třídou používanou zejména v potravinářství. Používá se rovněž v mnoha mechanických, chemických a elektrických aplikacích.

Standartně vyráběné rozměry:
1000 x 2000 mm, 1220 x 2000 mm a 1220 x 3000 mm, v sílách 2 - 150 mm

Vyráběné barvy: natur (bílá), černá

Použití Polyethylenu - PE 500 (PE-HMW):

 • potravinářský průmysl
 • výroba krájecích desek a prken
 • výrobky v chemickém průmyslu
 • výroba filtrú
 • výroba otěruvzdorných dílů
   PE_500m.jpg

Technické vlastnosti Polyethylenu - PE 500 (PE-HMW)

VLASTNOSTIZkoušeno:
ISO/IEC
JednotkyHODNOTA
BARVY
Bílá, černá
FYZIKÁLNĚ CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Průměrná molekulární hmotnost-g/mol0,5
HustotaISO 1183g/cm³0,96
Nasákavost ve vodě při 23°C-%0,01
TEPELNÉ VLASTNOSTI
Teplota tání (DSC, 10°C/min)ISO 11357°C130 - 135
Tepelná vodivost při 23°C-W / (K.m)0,4
Koeficient lineární tepelné roztažnosti
mezi 23 - 100°C
-10-6 m
/ (m.K)
150
Teplota deformace při zatížení:
- metoda A: 1,8 MPa75°C44
Teplota měknutí VICAT - VST/B50306°C80
Maximální provozní teplota na vzduchu:
- krátkodobá-°C120
- trvalá: po dobu 20000 h-°C80
Minimální provozní teplota-°C-100
Hořlavost
- "kyslíkový index"4589%< 20
- UL 94 (1,6 mm tl. vzorku)--HB
MECHANICKE VLASTNOSTI při 23 °C
Zkouška tahem (10):
- mez kluzuDIN EN ISO 527MPa28
- deformace na mezi kluzuDIN EN ISO 527%10
- deformace při přetrženíDIN EN ISO 527%> 50
- modul pružnostiDIN EN ISO 527MPa1,35
Zkouška tlakem
- tlak, jenž způsobí 1/ 2 / 5 %604MPa9 / 15 / 23
deformaci
Rázová houževnatost - CharpyISO 179kJ/m²bez lomu
Vrubová houževnatost - CharpyISO 179kJ/m²105 P
Vrubová houževnatost - CharpyISO 179kJ/m²≥ 25
(dva vruby 15°)11542-2  
Tvrdost (metoda kuličkou)2039-1N/mm²45
Tvrdost - Shore D (3 / 15 s)ISO 868-66/64
Oděr - relativní ztráta objemu
("sand/water-slurry" test)
vlastní test-350
CESTILENE HD 1000 = 100
Otěr - relativní ztráta objemu
("tribo systém")
vlastní test-1 200
ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI
Elektrická pevnostIEC 60243kV/mm45
Vnitřní odporIEC 60093Ω . cm> 1014
Povrchový odporIEC 60093Ω> 1013
Relativní permitivita při 100 HzIEC 60250-2,4
Relativní permitivita při 1 HzIEC 60250-2,4
Disipační činitel tan δ při 100 HzIEC 60250-0,0002
Disipační činitel tan δ při 1 HzIEC 60250-0,0002
Odolnost proti plazivým proudům (CTI)IEC 60112-600