Polyamid, Silon, Ertalon, Textilit a další...

  • VM Plast
  • VM Plast
  • VM Plast
  • VM Plast
  • VM Plast
  • VM Plast

UPM 203 – Skelný polyester

Charakteristika UPM 203 - skelného polyesteru

Skelný polyester s velmi dobrými elektroizolačními vlastnostmi, odolný proti elektrickému oblouku a plazivým proudům.

Technické vlastnosti UPM 203 - skelného polyesteru