PA6 – Ertalon, Tecamid, Sustamid :: Technické plasty

PRODEJ A OPRACOVÁNÍ 
TECHNICKÝCH PLASTŮ

PA6 – Ertalon, Tecamid, Sustamid

 Fyzikální vlastnosti PA - zde 

PA6, Ertalon 6, Tecamid, Sustamid 6

PA6 představuje optimální kombinaci mechanické pevnosti, tuhosti, tlumicí schopnosti a odolnosti proti opotřebení. Uvedené vlastnosti, společně s příznivými elektroizolačními vlastnostmi a dobrou odolností proti působení chemikálií, řadí PA6 do skupíny materiálů univerzálně použitelných v oblasti konstrukce i údržby. Barva: přírodní (bílá) a černá. Obchodní názvy: Ertalon, Tecamid, Sustamid.

Výrobky z polyamidu PA6 - Ertalonu, Tacamidu a Sustamidu

PA66, Ertalon 66, Tecamid 66, Sustamid 66

Materiál s vyšší mechanickou pevností, tuhostí a odolností proti působení teploty a opotřebení než má PA6. Vyznačuje se rovněž lepší odolností proti tečení, ale jeho pevnost v rázu a mechanické tlumicí schopnosti jsou poněkud sníženy. Je vhodný pro obrábění na automatických soustruzích. Barva: přírodní (krémová) a černá. Obchodní názvy polyamidu PA66: Ertalon 66, Tecamid 66, Sustamid 66

PA6G, Ertalon PLA, Tecast, Sustamid 6G

Vlastnosti tohoto druhu litého nylonu se velmi blíží vlastnostem PA66. Jeho výrobní metoda (přímá polymerace ve formě) nabízí možnost výroby velkých tvarů i odlévání podle požadavků zákazníka, což vyžaduje jen minimální následné obrábění.
Barva: přírodní (slonovina) a černá.

Obchodní názvy: Ertalon PLA, Tecast, Sustamid 6G.

PA 4.6, Ertalon 4.6, Sustamid 46

Ve srovnání s konvenčními nylony se PA 4.6 vyznačuje stálou tuhostí a odolností proti tečení v širokém teplotním rozmezí, má rovněž vynikající odolnost proti stárnutí vlivem teploty. Proto je těžiště využití PA 4.6 situováno do oblasti vyšších teplot (80-150°C), kde nedostačuje tuhost, odolnost proti tečeni, odolnost proti stárnutí vlivem teploty a mez únavy materiálů PA 6, PA 66, POM a PETP. Barva: červeno-hnědá  Obchodní názvy: Ertalon 4.6, Sustamid 46

PA66-GF30, Ertalon 66GF30, Sustamid 66GF30

Ve srovnání s PA 66 má tento nylon (vyztužený 30-ti procenty skleněných vláken) zvýšenou pevnost, tuhost, odolnost proti tečení a rozměrovou stálost. Současně si podržel vynikající odolnost proti opotřebení. Znamená to, že má vyšší maximální provozní teploty. Barva: černá. Obchodní názvy: Ertalon 66GF30, Tecamid 66GF30, Sustamid 66GF30

PA 6XAU, Ertalon 6XAU

ERTALON® 6 XAU+ je tepelně stabilizovaný litý nylon 6 s velmi hustou a vysoce krystalickou strukturou. Vyniká lepšími technickými vlastnostmi než běžné vytlačované nebo lité nylony: má vynikající odolnost proti tečení a opotřebení, lepší vlastnosti při tepelném stárnutí a vynikající obrobitelnost.
PA6G 6 XAU+ je obzvláště vhodný pro výrobu ložisek a jiných mechanických součástí vystavených námaze a pracujících při teplotách vyšších než 60°C. Barva: černá. Obchodní názvy: Ertalon 6XAU

PA6G LFX, Ertalon LFX , Tecast L

PA6G LFX je vnitřně mazaný litý nylon, který je samomazný ve skutečném smyslu tohoto slova. PA6G LFX je speciálně vyvinutý pro výrobu pohyblivých nemazaných součástí a významným způsobem rozšiřuje současné možnosti použití nylonů. Je to možné díky sníženému koeficientu tření (-50%) a zlepšené odolnosti proti opotřebení (až 10x). Barva: zelená. Obchodní názvy: Ertalon LFX, Tecast L

PA12 - Polyamid 12 nebo Nylon 12

PA12 je efektivní elektrický izolátor a jeho vlastnosti jsou ty, že není tak citlivý na vlhkost jako jiné polyamidy. PA12 má dobrou odolnost vůči rázům a mnoha chemikáliím, lze jej značně upravovat pomocí plastifikátorů a výztuží. V porovnání s PA6 a PA66 mají materiály PA12 nižší bod tání, nižší hustotu a daleko nižší navlhavost. PA12 není odolný vůči silným oxidujícím kyselinám. Barva: přírodní (slonovina).

Tyto materiály můžete zakoupit zde