Polyethylen - PE 500 (PE - HMW) :: Technické plasty

PRODEJ A OPRACOVÁNÍ 
TECHNICKÝCH PLASTŮ

Polyethylen - PE 500 (PE - HMW)

Charakteristika Polyethylenu 500:

Polyetylen s molekulovou hmotností (500.000 g/mol) s dobrou kombinací tuhosti, houževnatosti a schopností tlumit mechanické rázy s odolností proti otěru a oděru. PE 500 je univerzální třídou používanou zejména v potravinářství. Používá se rovněž v mnoha mechanických, chemických a elektrických aplikacích.

Standartně vyráběné rozměry:
1000 x 2000 mm, 1220 x 2000 mm a 1220 x 3000 mm, v sílách 2 - 150 mm

Vyráběné barvy: natur (bílá), černá

Použití Polyethylenu - PE 500 (PE-HMW):

  • potravinářský průmysl
  • výroba krájecích desek a prken
  • výrobky v chemickém průmyslu
  • výroba filtrú
  • výroba otěruvzdorných dílů

Technické vlastnosti Polyethylenu - PE 500 (PE-HMW)

VLASTNOSTI

Zkoušeno: ISO/IEC

Jednotky

HODNOTA

BARVY
Bílá, černá
FYZIKÁLNĚ CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Průměrná molekulární hmotnost - g/mol 0,5
Hustota ISO 1183 g/cm³ 0,96
Nasákavost ve vodě při 23°C - % 0,01
TEPELNÉ VLASTNOSTI      
Teplota tání (DSC, 10°C/min) ISO 11357 °C 130 - 135
Tepelná vodivost při 23°C - W / (K.m) 0,4
Koeficient lineární tepelné roztažnosti
mezi 23 - 100°C
- 10-6 m
/ (m.K)
150
Teplota deformace při zatížení:
- metoda A: 1,8 MPa 75 °C 44
Teplota měknutí VICAT - VST/B50 306 °C 80
Maximální provozní teplota na vzduchu:      
- krátkodobá - °C 120
- trvalá: po dobu 20000 h - °C 80
Minimální provozní teplota - °C -100
Hořlavost
- "kyslíkový index" 4589 % < 20
- UL 94 (1,6 mm tl. vzorku) - - HB
MECHANICKE VLASTNOSTI při 23 °C
Zkouška tahem (10):
- mez kluzu DIN EN ISO 527 MPa 28
- deformace na mezi kluzu DIN EN ISO 527 % 10
- deformace při přetržení DIN EN ISO 527 % > 50
- modul pružnosti DIN EN ISO 527 MPa 1,35
Zkouška tlakem      
- tlak, jenž způsobí 1/ 2 / 5 % 604 MPa 9 / 15 / 23
deformaci
Rázová houževnatost - Charpy ISO 179 kJ/m² bez lomu
Vrubová houževnatost - Charpy ISO 179 kJ/m² 105 P
Vrubová houževnatost - Charpy ISO 179 kJ/m² ≥ 25
(dva vruby 15°) 11542-2    
Tvrdost (metoda kuličkou) 2039-1 N/mm² 45
Tvrdost - Shore D (3 / 15 s) ISO 868 - 66/64
Oděr - relativní ztráta objemu
("sand/water-slurry" test)
vlastní test - 350
CESTILENE HD 1000 = 100
Otěr - relativní ztráta objemu
("tribo systém")
vlastní test - 1 200
ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI
Elektrická pevnost IEC 60243 kV/mm 45
Vnitřní odpor IEC 60093 Ω . cm > 1014
Povrchový odpor IEC 60093 Ω > 1013
Relativní permitivita při 100 Hz IEC 60250 - 2,4
Relativní permitivita při 1 Hz IEC 60250 - 2,4
Disipační činitel tan δ při 100 Hz IEC 60250 - 0,0002
Disipační činitel tan δ při 1 Hz IEC 60250 - 0,0002
Odolnost proti plazivým proudům (CTI) IEC 60112 - 600
 

Více informací můžete najít zde...