Novodur :: Technické plasty

PRODEJ A OPRACOVÁNÍ 
TECHNICKÝCH PLASTŮ

PVC - Polyvinylchlorid, Medur, Novodur

Charakteristika PVC-U, Meduru, Novoduru

novodur.jpgJedná se o velmi často používaný termoplast dobře známý pod označením PVC nebo "novodur". PVC se vyznačuje dobrými mechanickými vlastnostmi s výbornou chemickou odolností proti kyselinám i zásadám a dalším chemickým činidlům společně s dobrými elektroizolačními vlastnostmi. PVC je samozhášivé, obtížně vznětlivé a vodou nenasákavé. Je velmi dobře svařitelné, lepitelné i tepelně tvárné (teplota tvarování 120 - 140°C). Mez použitelnosti je v rozmezí teplot 5 - 40 °C, nárazově až do 60 °C. Zvyšováním teplot se snižuje pevnost v tahu, za nízkých teplot křehne a nárazem se tříští. Po prohřátí na normální teplotu má opět původní hodnoty. Novodur se zpracovává sekáním, řezáním, soustružením, frézováním, vrtáním, hoblováním, pilováním, broušením a leštěním. PVC se používá ve všech průmyslových oborech a zváště pak při výrobě chemických nádrží, ochranných obkladů a rozvodného potrubí. Mezi nevýhody patří malá houževnatost a podmíněná odolnost proti povětrnostním podmínkám. Obchodní názvy: PVC, Medur, Novodur.

Dodává se v deskách, tyčích a trubkách.

Charakteristika PVC-C

PVC-C má výbornou chemickou odolnost, která se vyznačuje dlouhou provozní životností v agresivním či korozivním prostředím s vysokým faktorem bezpečnosti. Oproti výrazněji levnějšímu PVC-U nabízí teplotní odolnost až do 80°C.

 

Více informací můžete najít zde...