PVDF – Polyvinyliden fluorid, Tecaflon, Susta - VM Plast s.r.o.

PRODEJ A OPRACOVÁNÍ 
TECHNICKÝCH PLASTŮ

PVDF – Polyvinyliden fluorid, Tecaflon, Susta

Charakteristika PVDF, Ertalon PVDF, Susta PVDF, Tecaflon PVDF bílý

PVDF je vysoce krystalický nevyztužený fluoropolymer, spojující dobré mechanické, termické a elektrické vlastnosti s vynikající chemickou odolností. Pro své vlastnosti je PVDF mnohoúčelovým technickým materiálem, vhodným zejména pro výrobu komponentů pro petrochemický, chemický farmaceutický, potravinářský, papírenský, textilní a jaderný průmysl.Nejdůležitější vlastnosti jsou:

 • dobrá mech. pevnost, tuhost a odolnost proti tečení
 • (lepší než u ostatních fluoropolymerů)
 • vysoká tuhost i při nízkých teplotách
 • vynikající chemická a hydrolytická odolnost
 • vysoká max. přípustná provozní teplota (150°C)
 • vynikající odolnost proti vlivům počasí a UV záření
 • dobré kluzné vlastnosti a odolnost proti opotřebení
 • dobré elektroizolační vlastnosti
 • fyziologicky inertní
 • (pro styk s potravinami)
 • velmi dobrá rozměrová stálost
 • inherentní nízká hořlavost
 • velmi dobrá odolnost proti pronikavé radiaci (mnohem lepší než u jiných fluoropolymerů)
Polyvinyliden fluorid
PVDF – Polyvinyliden fluorid
 

Více informací můžete najít zde...