Polyamid, Silon, Ertalon, Textilit a další...

  • VM Plast
  • VM Plast
  • VM Plast
  • VM Plast
  • VM Plast
  • VM Plast

ABS – Umastir ABS

glastic-slida-m.jpg

Charakteristika Umastiru ABS

   ABS = Akrylonitril - butadien - styrenový polymer prodáváme pod obchodním názvem Umastir ABS. ABS Desky jsou dodávány v provedení barevně krytém dle vzorkovnice dodavatele vstupních granulátů.
   Běžný sortiment tvoří desky v barvě černé, v tloušťkách od 2 mm do 6 mm. Standardní šíře Umastirových desek je 1000 mm a délka 2000 mm. Při odběru 3 tuny a více je možno upravit rozměry, barvu i povrch ABS desek.
   Umastir ABS je rozpustný v aromatických a chlorovaných alifatických uhlovodících, částečně v ketonech, esterech a nižších mastných kyselinách. ABS je stálý proti vodě, v alkoholech, odolává účinku slabých a zředěných silných kyselin a zásad, většině roztoků solí, olejům a částečně pohonným hmotám.

Použití ABS

Dobré pevnostní hodnoty v tahu ve spojení se značnou vrubovou houževnatostí zařazují UMASTYR® ABS mezi konstrukční materiály. UMASTYR® ABS se používá zejména na výrobu dílců určených pro využití v automobilovém průmyslu, při výrobě kolejových vozidel, chladírenských přepravníků, sportovních potřeb, hraček apod.

Způsob zpracování UMASTYRu ABS:

ABS se zpracovává především tvářením za tepla ve vakuových tvářecích strojích. Při tváření do forem se nedoporučuje používání separačních prostředků, zejména silikonů. Předejde se tak obtížím při navazujících povrchových úpravách. Desky výrobku ABS je možno povrchově upravovat stříkáním syntetickými barvami. ABS je možno rovněž lepit. Při teplotě 220 - 230 °C lze ABS svařovat horkým vzduchem. Materiál je dobře opracovatelný nejrůznějšími způsoby mechanického obrábění.

VLASTNOSTI

PODMÍNKY

NORMA

JEDNOTKA

HODNOTA

Hustota
 
ISO 1183
Kg/m3
1050
Smrštění
   
%
0,4-0,7
Index toku taveniny
220°C/10Kg
ISO 1133
g/10 min.
6,6
TEPELNÉ VLASTNOTI
Teplota měknutí
50°C,49N
ISO 306B
°C
102
Teplota průhybu při zatížení
1,82 MPa
ISO 75-1
°C
101
Horizontální hoření
1,5mm
UL 94
 
HB
Horizontální hoření
3mm
UL 94
 
HB
Rychlost horizontálního hoření
2mm stěna
ISO 3795
mm/min
50
MECHANICKÉ VLASTNOSTI 
Vroubková houževnatost
plus 23°C
ISO 180/1A
kJ/m2
19
Vroubková houževnatost
minus 30°C
ISO 180/1A
kJ/m2
11
Vroubková houževnatost
plus 23°C
ISO 179/2C
kJ/m2
13
Vroubková houževnatost
minus 30°C
ISO 179/2C
kJ/m2
8
Vroubková houževnatost
plus 23°C
ISO 179/1eA
kJ/m2
18
Vroubková houževnatost
minus 30°C
ISO 179/1eA
kJ/m2
13
Napětí na mezi kluzu
50mm/min
ISO 527
Mpa
43
Napětí na mezi kluzu
100mm/min
ISO 527
Mpa
45
Prodloužení na mezi kluzu
50mm/min
ISO 527
%
2,7
Prodloužení na mezi kluzu
100mm/min
ISO 527
%
2,7
Modul pružnosti v tahu
1mm/min
ISO 527
Mpa
2150
Pevnost v ohybu
2mm/min
ISO 178
Mpa
70
Modul pr. v ohybu, 3 body
2mm/min
ISO 178
Mpa
2100